Uppdrag: Designa en app för föräldraskapsstöd i Ängelholms kommun
Lösning: Ett designkoncept kring en framtida app som illustrerar olika kategorier som ingår i stödet. I detta designkoncept har det tagits fram en ny meny som användare själva kan placera vart de vill baserat på preferens och ett nytt interaktionsmönster för att erbjuda användarna en ny upplevelse. 
År: 2018(arbete pågår fortfarande)
Back to Top