Uppdrag: Ta fram en lösning för att visa tillgängliga sittplatser på tåget 
Lösning: Ett tillägg som illustrerar tillgängliga sittplatser på tåget. Det blir enklare för användare att få översikt kring vilken del av tåget som har flest sittplatser för att kunna orientera sig direkt innan tåget rullar in på perrongen.
År: 2017
Back to Top